Hřiště Podhorky

Podhorky pro kluky a pro holky

Sportovní a dětské hřiště v lokalitě Podhorky v Mnichovicích

Podhorky3

Mnichovice nemají sportovní areál, kde by se mohly hrát míčové hry, kde by děti měly možnost vyzkoušet základy atletiky, chybí i dětské hřiště, kde by své místo pro hru našly jak úplně malé, tak větší děti. Hřiště pro náctileté není v Mnichovicích vůbec žádné.

V roce 2012 tedy vznikla myšlenka vybudovat pěkné multifunkční sportovní hřiště, které by pokrylo potřeby základní školy, mateřské školky a široké veřejnosti.

 

Jak projekt vznikal:

Tehdejší místostarostka Petra Pecková tedy uveřejnila v místním časopise Život Mnichovic výzvu pro všechny aktivní občany obce, aby společně s městem vytvořili pracovní skupinu „Hřiště Podhorky“, v rámci které bude specifikována cílová skupina uživatelů hřiště, druhy sportů, které by se měly na hřišti provozovat a vhodné povrchy a cvičební a herní prvky. Výzva.

Do skupiny se přihlásilo 15 aktivních občanů a skupina začala v listopadu 2012 pracovat. Ve skupině byl projektant, účetní, bývalý Podhorky1reprezentant v atletice, hráč basketbalu, učitelky tělesné výchovy ze školy, maminky s malými dětmi a řada dalších chytrých a aktivních lidí s dobrými nápady. Skupina specifikovala cílové skupiny, druhy sportů, které by měl mít na hřišti zázemí, diskutovala i využití hřiště přes zimu apod…

Zápisy a prezentace

Během dvou měsíců vznikl podrobně zpracovaný projekt v klidné lokalitě s historickým názvem Podhorky, kde je dnes malé starší dětské hřiště a zarostlé staré hřiště ze škváry. Areál se nachází v dochozí vzdálenosti od školy (cca 150m) a navazuje na něj les a soustava rybníčků.

Koncept hřiště

Podhorky2Jak by mělo hřiště vypadat:

Vzniknout by měl sportovní a relaxační areál cca 2560 m2, který by byl oplocený kvůli bezpečnosti a obsahoval by dětské hřiště s herními prvky pro malé děti, sportovní hřiště na míčové hry s moderním polypropylenovým bezúdržbovým povrchem o rozměrech 32x18m, nalajnované na basketbal, volejbal, tenis, nohejbal, kopanou a florbal. Povrch umožňuje i jízdu na in line bruslích, koloběžkách a invalidních vozících. Hřiště samotné by bylo osvětleno a oploceno vysokými sítěmi nutnými pro míčové hry. Vedle sportovního hřiště je umístěna běžecká měřená dráha 60m s doskočištěm pro skok daleký. Dále jsou v areálu umístěny herní prvky pro starší děti (šplhací tyče, hrazdy, pohyblivé lávky, provazový pavouk atd..), prvky pro menší děti (houpačky, klouzačka, prolézačky...). V areálu je i plocha na pétanque. Zázemí pro sportovce a doprovázející veřejnost tvoří dřevěný domeček s WC a umyvadlem a malou šatnou, dále v prudkém svahu vedle sportovního hřiště umístěná přírodní tribuna s dřevěnými lavičkami. Dostatek laviček a odpadkových košů je i vedle herních prvků. Prudký svah v jedné části areálu je využit i pro velkou širokou skluzavku a lezecké provazové prvky.

Provoz areálu budou zajišťovat Veřejné služby (příspěvková organizace města) v souladu se zákonem (pravidelné prohlídky a kontrola, údržba a opravy herních prvků atd..). Denní péči o areál (odemykání, uzamykání, denní kontrola a drobné opravy) by zajišťoval provozní pracovník školy.

Komu by mělo hřiště sloužit:Podhorky4

Areál by byl využíván žáky základní školy při hodinách TV, žáky z družiny při ZŠ v odpoledních hodinách, dále dětmi z MŠ při sportovních dnech, dětmi ze sportovních kroužků a zájmových sdružení, Sdružením dobrovolných hasičů pro jejich trénink a výcvik a pro výcvik dětí hasičského kroužku, dále veřejností - rodiči s malými dětmi, ale i spolky, které organizují dětské dny, sportovní olympiády, nebo si chtějí prostě jen zasportovat.

Město Mnichovice navázala na zpracovanou studii a v současné době je již hotová projektová dokumentace a je požádáno o stavební povolení. Náklady na hřiště se z původních cca 3 milionů bez DPH vyšplhaly na 4,2 mil Bez DPH, tedy na 5,6 mil včetně DPH z důvodů přeložek sítí a sloupů ČEZu a kvalitního odvodnění celého areálu. V ceně je i malé parkoviště, oplocení a veřejné osvětlení. 

Podhorky5Aktivita žáků školy:

Projektu se ze své vlastní iniciativy v roce 2014 chopili žáci z tehdejší 7.B., kteří podali žádost o dotaci do Nadace Tesco Extra třída. Získali celostátní ocenění za zorganizování benefiční akce na podporu vybudování nového multifunkčního hřiště Podhorky. V květnu 2015 se tedy konalo Mnichovické Kramaření Extra, které bylo v rukou žáků 7.B (za pomoci města) a jehož výtěžek putoval na hřiště.

O projektu více tady: http://www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=215

Projekt a iniciativa dětí nadchl také Ing. Ivana Drbohlava, spolumajitele firmy Moutfield, který přislíbil, že „Za každou 1 Kč, o kterou se přičiní sami žáci, přidá firma Mountfield další.“

Prezentace dětí k projektu2015-05-30 16.56.40

Na slavnostním otevření rozšířené mnichovické školy v září 2015 přidal ministr financí Andrej Babiš dětem dalších 100 tisíc z Nadace Agrofert. Do konce roku 2015 přispělo na konto mnoho firem, jejichž pracovníky či majiteli jsou místní občané, stejně jako několik místních lékařů, majících v našem městě své ordinace a mnoho občanů. Každý přispěje částkou, jaká je snesitelná pro jeho osobní rozpočet. Každá koruna pomáhá.

Město Mnichovice pak zásadní podíl dofinancuje z dotace, pokud se ji podaří získat nebo ze svého rozpočtu.

Podpora hřiště PODHORKY PRO KLUKY I PRO HOLKY se stala celoškolním projektem roku 2015/16. Navázalo se na aktivitu Extra třída – cílem dětí je pomoci místu, kde žijí. „Věříme, že s trochou vlastní aktivity, lze něco dokázat. Chceme získat finanční či materiální pomoc na vybudování hřiště Podhorky. Pomůžete nám i Vy?“
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Číslo účtu ROSa Mnichovice: 195791366/0300, VS: 99 Zpráva pro příjemce: Podhorky


Nyní je projekt přihlášen do další výzvy Nadace Tesco Extra Třída, ale děti se přihlásily i do dotačního programu ČSOB a jejich hřiště se dostalo do druhého kola, kde se jednoduše hlasuje. Vítězný projekt dostane 50.000 Kč.

Podpořte naše šikovné děti ze základní školy i Vy.
Hlasování je jednoduché:
- klikněte tady: http://www.csobpomaharegionum.cz/?_fid=ts4c#stredocesky a potvrďte svůj hlas projektu "Podhorky pro kluky i pro holky"
- systém požádá o Vaši emailovou adresu, kterou potvrdíte v mailu, který je Vám následně zaslán.

Máme bohužel silnou konkurenci, takže Vám děkujeme za dvě minuty věnované pro dobrou věc.

Stav konta bude vyhodnocen ke konci dubna a Ing. Drbohlav a firma Mountfield přidá ke každé vybrané koruně získané díky aktivitě dětí a občanů další korunu ze svého.

Projekt hřiště - finální verze